Mutaties kunnen geen mutatie reparatiesystemen tot stand brengen

7 conclusies van de discussie over de vraag "Kunnen mutaties mutatiereparatie systemen tot stand brengen?" op het forum ‘Scientific Evidence’ van Biologos, https://discourse.biologos.org/t/can-mutations-produce-mutation-repair-systems/38114/74

Mei 2018

Naturalisten geloven dat mutaties alles kunnen, inclusief de productie van de mutatie reparatiesystemen in iedere cel, voor de ontdekking waarvan de Nobel Prijs Chemie 2015 werd toegekend. Zij waarderen hun kostbare en onwankelbare geloof in de doctrines van het Naturalisme en het Darwinisme hoger dan de wetten van de Logica en van de Scheikunde. Deze houding maakt hen tot een vijand van de empirische wetenschap en doet de Donkere (Middel) Eeuwen herleven.
Lees meer >>

 

Alchemisten geloof

Het pre-victoriaanse alchemistengeloof van naturalisten

12 Conclusies van de discussie op de website Geloof & Wetenschap over het opinie artikel ‘het feilloze verstand van naturalisten’

Februari 2018

Naturalisten claimen dat (organische) moleculen een spontaan zelf-organiserend vermogen hebben, waardoor simpele moleculen zich samenvoegen tot steeds complexere structuren met een steeds hoger energieniveau. Dit pre-victoriaanse alchemisten geloof is al lang geleden weerlegd door de empirische wetenschap. Moleculen hebben een spontaan desintegrerend vermogen. Natuurlijke fysische processen zijn vervalprocessen. Om processen in de tegenovergestelde richting te laten verlopen zijn fabrieken nodig.
Lees meer >>

 

Niet robuust

Evolutie is geen robuust wetenschappelijk concept

Handout van presentatie voor Logos Instituut Conferentie

Oktober 2017

Er zijn 3 totaal verschillende soorten verandering: variatie, innovatie en degeneratie. Miljarden variaties kunnen geen innovaties tot stand brengen.
Lees meer >>

 

Closed systems

Geldt de tweede hoofdwet van de Thermodynamica alleen voor gesloten systemen?

Op de Tweede Aarde (identiek aan onze Aarde, uitgezonderd de aanwezigheid van levende organismen) neemt de entropie toe.

Februari 2017

Een veel gebruikte verdediging tegen kritiek dat de evolutietheorie in tegenspraak is met de tweede hoofdwet van de Thermodynamica, is tegen te werpen dat de tweede hoofdwet alleen geldt voor gesloten (= ‘geïsoleerde) systemen; niet voor open systemen, zoals de aarde. Deze bewering is onjuist. De tweede hoofdwet geldt ook voor open systemen, indien de som van de energiestromen die hun systeemgrens passeren nul is. Het kan worden bewezen dat de aarde, na het verwijderen van de levende natuur, zo'n open systeem is.
Lees meer >>

 

Collision

Het conflict tussen naturalisme en wetenschap

De terugkeer van de Alchemisten

Mei 2016

In zijn laatste, prikkelende boek over geloof en wetenschap, stelt filosoof Alvin Plantinga dat er geen diepgaande conflicten bestaan tussen het christelijk geloof en de wetenschap, maar wel tussen het naturalisme en de wetenschap. Het conflict is echt en diep, omdat naturalisten en darwinisten een alchemistische kijk op materie herintroduceren die meer dan twee eeuwen geleden is weerlegd door de empirische wetenschap.
Lees meer >>

 

DNA

Tien misverstanden over hoe het DNA verandert

Kunnen mutaties mutatiereparatie tot stand brengen?

Oktober 2015

In 2015 is de Nobelprijs voor Chemie toegekend aan de ontdekkers van de mechanismen voor mutatiebescherming en mutatiereparatie, die aanwezig zijn in elke cel. Naar aanleiding van de toekenning van deze prijs, is in de media (o.a. het RD en ND) en op internetfora (o.a. SKEPP.be) discussie ontstaan over de vraag "Kunnen mutaties zorgen voor mutatiebescherming?" In deze discussies komen een groot aantal misverstanden aan het licht over hoe het DNA verandert.
Lees meer >>

 

Limitations

Grenzen aan de Evolutie

Research op het grensvlak van de Veranderkunde en de (Evolutie) Biologie.

Augustus 2015

Niet-repareerbare mutaties veroorzaken kanker en erfelijke ziekten en ernstig selectief nadeel, in plaats van voortdurende verbetering en uitbreiding van DNA met nieuwe functionaliteiten.
Lees meer >>

 

Creation and Evolution

Schepping en evolutie: de wetenschappelijke stand van zaken

In Christelijke kringen wordt regelmatig, hoopvol, de vraag gesteld of er inmiddels argumenten beschikbaar zijn vanuit de natuurwetenschappen, die pleiten voor het creationistische model.

September 2013

Evolutie bestaat. De levende natuur past zich voortdurend aan aan wijzigende omstandigheden door de regulering van genen ('gene-regulation') en door de recombinatie en selectie van gen-varianten ('allelen'). Deze mechanismen voor willekeurige verandering van het DNA produceren noch nieuwe allelen noch vergroten ze de lengte van het DNA, en werken binnen de grenzen van de bescherming van het DNA tegen mutaties.
Lees meer >>

 

Nucleotide

The Evolutionary Dynamics of Digital and Nucleotide Codes

Publicatie in het peer reviewed Open Evolution Journall

Februari 2011

Digitale codes (computer programma’s) en nucleotide codes (DNA) zijn beide beschermd tegen mutaties. Deze bescherming moet uitgeschakeld worden of ten minste dysfunctioneren, om nucleotide codes uit te kunnen breiden met nieuwe functionaliteiten. Dysfunctionerende mutatie protectie is echter een oorzaak van kanker en erfelijke ziekten, en een ernstig selectief nadeel.
Lees meer >>

 

YouTube Video

Contradictie in de Evolutietheorie

You Tube Video

Februari 2011

Groei van de lengte van nucleotide codes door de opeenstapeling van niet repareerbare, code uitbreidende, overerfbare mutaties – zoals voorgesteld door de evolutietheorie – vereist dat de mutatie bescherming is uitgeschakeld, of ten minste dysfunctioneert. Dit veroorzaakt kanker en erfelijke ziekten en ernstig selectief nadeel.
Bekijk de video >>

 

Feestje

Darwinjaar reden voor feest?

Religieuze sentimenten en metafysische vooronderstellingen bedreigen de wetenschap

Juni 2009

Eeuwen geleden meenden de alchemisten dat er naast de elementen aarde, water, vuur en lucht nog een mysterieus vijfde element schuil gaat in de materie: de "quinta essentia". Na de Verlichting hebben natuurwetenschappers aan die misvatting een einde gemaakt, leek het. Vandaag de dag menen veel weldenkende mensen dat moleculen een mysterieuze eigenschap bezitten die hen doet samenklonteren tot steeds ingewikkelder substanties van steeds hogere complexiteit. Zijn we weer terug bij af?
Lees meer >>

 

Critic

Samenvatting van de kritiek van Evoskepsis op de evolutietheorie

Bijdrage aan het Darwinjaar 2009.

Februari 2009

Alleen in mythische verhalen hebben moleculen een intrinsiek verlangen om samen te gaan klonteren tot steeds complexere substanties, tot oersoep, RNA, DNA, een oergen, cellen, en steeds complexere organismen. In de echte wereld is de natuurlijke gang der dingen precies tegenovergesteld.
Lees meer >>

 

Alchemists

Darwin en de terugkeer van de alchemisten

Bijdrage aan het Darwinjaar 2009

Februari 2009

De wetenschap wil achterhalen wat waar is en stelt daartoe vragen als: Draait de zon om de aarde of draait de aarde om de zon? Waar zijn natuurlijke processen toe in staat? Wat is de natuurlijke gang der dingen?
Lees meer >>

 

Contradictions

Problemen in de Evolutietheorie

Folder (gevouwen A4)

September 2007

De hoofdpunten van wetenschappelijke kritiek op de evolutietheorie, die gebruikt kan worden in het Middelbaar Onderwijs.
Lees meer >>

 

Miller experiment

Conclusies van de SKEPP-discussie over "De proef van Miller is volksverlakkerij"

Op 27 maart 2007 heeft de Evoskepsis Association op het SKEPP-forum "Wetenschap" aan de orde gesteld dat de proef van Miller ordinaire volksverlakkerij is.

Augustus 2007

In de proef van Miller klonteren simpele basisstoffen samen tot complexere substanties dankzij doelloze bliksemflitsen. Maar alleen door deze complexere substanties via een doelgericht transportsysteem af te voeren naar een veilige kolf, kunnen ze beschermd worden tegen vernietiging door nieuwe bliksemflitsen en kan een steeds geconcentreerdere oersoep ontstaan.
Lees meer >>

 

Thermodynamics

De Evolutietheorie in het licht van de Thermodynamica en de ervaring van alledag

Wetenschappelijk Paper

Mei 2006

In huizen, kantoren, fabrieken en laboratoria, verandert chaos nooit vanzelf in orde, hoewel de evolutietheorie suggereert dat dit een normale en natuurlijke gebeurtenis zou zijn. In plaats daarvan verandert iedere orde vroeg of laat in chaos, zoals voorspeld door de tweede hoofdwet van de Thermodynamica. Zowel de ervaring van alledag als de Thermodynamica lijken de evolutietheorie tegen te spreken.
Lees meer >>

 

Motor

De motor doet het niet

Overleeft de evolutietheorie de voortgang van de wetenschap?

Januari 2006

Bijna iedereen weet dat de levende natuur het resultaat is van een langdurig, stapsgewijs proces van mutatie en selectie. Wat nog weinig bekend is, is dat het proces van mutatie en selectie in elke cel krachtig bestreden wordt door verschillende onderhoudsdiensten.
Lees meer >>

 

Robots

Robotica, biologie en evolutietheorie

Levert de robotica onderbouwing voor de evolutietheorie?

December 2005

In de industrie worden steeds meer taken uitgevoerd door robots, en ook elders, in kantoren, ziekenhuizen en woningen, rukken de robots op. Daarnaast spelen ze een belangrijke rol in het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar motoriek, taal, leren en zelforganisatie. Dat onderzoek toont aan dat het mogelijk is dat robots door toevalsprocessen steeds beter gaan communiceren, redeneren en handelen. Dit lijkt een krachtige steun in de rug voor de evolutietheorie.
Lees meer >>

 

Horlogemaker

Blinde horlogemaker gezocht

Het (blind) repareren van een horloge is heel iets anders dan het blind creëren van een horloge.

September 2005

Met een zucht heeft wetenschapsredacteur Martin van der Laan zich ertoe gezet het boek "Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp" van Cees Dekker, Ronald Meester en René van Woudenberg te recenseren (Trouw, 11 juni).
Lees meer >>

 

Ontvlechting

Ontvlechting van de evolutietheorie in twee verschillende subtheorieën

Variatie versus kopieerfouten

September 2005

Kopieerfouten worden bestreden door (1) acht-voudige redundancy van de genetische code, (2) drie reparatiediensten, (3) talloze hindernisraces waarin organismen met kopieerfouten weggeslecteerd worden.
Lees meer >>

 

Twaalf

Twaalf argumenten vóór de evolutietheorie, en hun weerlegging

Samenvatting van de SKEPP forumdiscussie over "problemen in de evolutietheorie" in de periode januari - augustus 2005; zie thans de rubriek Kwak-sites.

Januari 2005

De leemte in het wetenschappelijke domein die ontstaat door verwijdering van de macroevolutietheorie, kan niet gevuld worden door de theorie "Het DNA is ontstaan door een schepper of een intelligente ontwerper". Een dergelijke theorie is namelijk niet toetsbaar en dus niet wetenschappelijk. Het is een geloof.
Lees meer >>

 

Verpakking

Evolutietheorie: twee theorieën in één verpakking

De evolutietheorie bestaat bij nadere beschouwing uit twee met elkaar vervlochten theorieën.

November 2004

Wetenschappelijk onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het DNA van een organisme de programmacode vastlegt voor zijn constructie en besturing. Uit eigen ervaring weet bijna iedereen dat programma's gevoelig zijn voor beschadiging en daardoor, vroeg of laat, stoppen met functioneren. Desondanks beweert de evolutietheorie dat DNA-programma's door beschadigingen béter gaan functioneren en gaan groeien. Dit is verbazingwekkend en vraagt om nader onderzoek van het mechanisme dat hiervoor verantwoordelijk zou zijn.
Lees meer >>

 

Miller experiment

De proef van Miller is volksverlakkerij

Miller bouwde een primitieve aminozuur fabriek

Augustus 2004

De wetenschapsgeschiedenis kent vele voorbeelden van misleiding en bedrog. Maar de volksverlakkerij van Miller reikt ver.
Lees meer >>