1. De evolutietheorie is een wetenschappelijke theorie, en moet daarom open blijven staan voor wetenschappelijk debat, articulatie en weerlegging.
  2. Wanneer wetenschappelijk debat en kritiek op de theorie niet mogelijk zijn, dan verliest de theorie zijn kwalificatie 'wetenschappelijk' en zou beschouwd moeten worden als een mythisch verhaal dat behoort tot het domein van de religie.
  3. Het vermijden van debat over de empirische onderbouwing van de ‘innovatie motor’ van de evolutietheorie en de wetenschappelijke houdbaarheid van de huidige formulering van de evolutietheorie waarin variatie en innovatie met elkaar worden verward, corrumpeert de integriteit en geloofwaardigheid van de wetenschap, als open en toetsbaar domein van kennis en theorieën, en belemmert de voortgang van de wetenschap.
  4. Wanneer de evolutietheorie op wetenschappelijke gronden beperkt zou worden tot een theorie die de voortdurende aanpassing van de levende natuur door variatie en selectie beschrijft, dan zou de wetenschap niet langer beschikken over een theorie voor het ontstaan van het leven. Dit zou geen ernstig probleem zijn. "We hebben (nog) geen toetsbare theorie die het ontstaan van de levende natuur verklaart" is een zeer respectabele wetenschappelijke positie.