1. Wetenschap is een kennisdomein dat toetsbare theorie├źn bevat, die altijd open blijven staan voor debat en weerlegging.
  2. Figuur Relatie
  3. Religie is een kennisdomein dat theorie├źn bevat waarvoor de eis dat ze toetsbaar moeten zijn niet geldt, en meestal zijn ze dat ook niet. Evenmin geldt de eis dat ze open moeten staan voor debat.
  4. Wetenschap en religie zijn beide gebaseerd op veronderstellingen waarvan de juistheid niet te bewijzen is. Wetenschap is daarom geen domein dat 'ware kennis' bevat.
  5. Wetenschap en religie staan niet tegenover elkaar, maar naast elkaar op een basis van onbewijsbare vooronderstellingen ('Geloof').
  6. Wetenschap en religie moeten niet met elkaar vermengd worden, maar gescheiden van elkaar blijven (zoals bepleit door Sephen Jay Gould), waardoor de waardevolle eigenschappen van het wetenschappelijke domein (zie ad. 1) beter behouden blijven, en de voortgang van de wetenschap wordt bevorderd.